Identitet Službenice Milosrđa

TKO JE SLUŽBENICA MILOSRĐA? Službenica Milosrđa je: ŽENA svjesna svoje ženstvenosti i za nju odgovorna KRŠĆANKA koja zna da je član Božje obitelji po stvaralačkoj ljubavi Oca, otkupiteljskoj ljubavi Sina, posvećujućoj ljubavi Duha POZVANA da u Crkvi izbliza slijedi Krista, posvećujući mu bez ikakva pridržaja, ono što jest i što ima: snagu ljubavi, potrebu za posjedovanjem, slobodu upravljanja […]