s. MARIANGELA GALIĆ

Po završetku studija Socijalne pedagogije na Papinskom Salezijanskom sveučilištu u Rimu, sestra Mariangela je radila u ženskom učeničkom domu u Splitu i pastoralu mladih. Duži niz godina djelovala je u ulozi ravnateljice i pedagoginje u Učeničkom domu Paola di Rosa u Dubrovniku, te izvanredne profesorice socijalne psihologije i razvojne psihologije na Teološko – katehetskom institutu u Mostaru.
E-mail: mariangelagalic@gmail.com