s. IDA MALNAR

Nakon završenog filozofsko-teološkog studija u Đakovu, radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi u Vođincima. Sudjeluje u radu župe, aktivnostima zbora i pastoralu mladih, gdje kroz duhovne obnove nastoji poticati osobni odnos mladih s Isusom i njihovu pripadnost Crkvi. Uz svoj redoviti rad, pohađa i Poslijediplomski specijalistički studij iz Pastoralne teologije u Đakovu.
E-mail: s.ida.malnar@gmail.com