POZVANA

izbližega slijediti Krista.

Upoznajte nas

U KONTEMPLACIJI

raspetog Isusa.

Bog poziva…

SLUži

milosrdnoj ljubavi u čovjeku.

Gdje živimo i što radimo

U ŠKOLI

svete Marije Krucifikse.

Prva Službenica Milosrđa

1 3
1 3
O NAMA

SLUŽBENICA MILOSRĐA

u kontemplaciji trajno traži susret s Bogom…

Više…

Pozvana je izbližega slijediti Krista, darivajući mu snagu svoje ljubavi, potrebu posjedovanja i slobodu upravljanja vlastitim životom.
Stoga u kontemplaciji raspetog Isusa, u klanjanju Euharistiji, u nasljedovanju Djevice Marije i u školi sv. Marije Krucifikse Di Rosa uči se služiti milosrdnoj Ljubavi.

Zabliježili smo kamerom...

GJDE ŽIVIMO I ŠTO RADIMO
DOGAĐANJA

POSLJEDNJE OBJAVE

U SLIKAMA

KROZ FOTOGRAFIJE

DUHOVNI POZIV KROZ OBLJETNICE

Izlet u zajedništvu: Košljun, Krk i Smiljan

DUHOVNA FORMACIJA SESTARA

OBNOVA SAMOSTANA U K. SUĆURCU

PAOLA DI ROSA: DUHOVNA OBNOVA

BRESCIA: NA PUTOVIMA KARIZME