Blagoslov novih prostorija dječjeg vrtića “Dobri” na Dračevcu – područnica “Abba”

U bivšoj vojarni na Dračevcu koja je vraćena Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, 6. prosinca 2023 godine, umirovljeni zadarski nadbiskup Želimir Puljić blagoslovio je nove prostorije dječjeg vrtića Dobri, podružnicu „Abba“. U dupkom punim prostorijama vrtića skupili su se brojni roditelji sa svojom djecom, tete odgajateljice, uzvanici i sestre. Inicijativa da se vrtić proširi prvotno je počela na poticaj brojnih roditelja čija djeca idu u naš vrtić, kazala je ravnateljica vrtića “Dobri” s. Mirjana Kutleša. Uz svesrdnu pomoć Nadbiskupije i institucija prostorije su obnovljene i prenamijenjene potrebama vrtića tako da, od ove školske i pedagoške godine, dvije jasličke skupine pohađaju vrtić.

Prije početka obreda blagoslova, provincijalna poglavarica s. Mariangela Galić obratila se nadbiskupu Puljiću, generalnom vikaru Splitsko-makarske nadbiskupije don Franji Frankopanu Veliću te roditeljima i uzvanicima. „Drugi vatikanski sabor, govoreći o odgoju, naglašava da Sveta Majka Crkva, kako bi ispunila nalog koji je primila od svojega božanskog Utemeljitelja, naime da navješćuje tajnu spasenja svim ljudima i da se sve obnovi u Kristu, mora voditi brigu o cijelom ljudskom životu, pa i o zemaljskom ukoliko je povezan s nebeskim pozivom. Stoga Crkva ima svoj udio u unaprjeđivanju i proširivanju odgoja. Na taj je način jasno da je odgojno djelovanje koje se provodi bitan dio njezina identiteta i poslanja. Upravo s tim razlogom smo se danas okupili ovdje na Dračevcu gdje, u novootvorenoj podružnici katoličkog dječjeg vrtića Dobri, mi Službenice Milosrđa, u ime Crkve, želimo nastaviti vršiti svoje karizmatsko poslanje odgoja djece i mladeži, dano nam po našoj utemeljiteljici sv. Mariji Krucifiksi di Rosa“, istaknula je na početku poglavarica uputivši zahvale Nadbiskupiji na ustupanju prostorija, nazočnom nadbiskupu te generalnom vikaru. Posebno je zahvalila suradnicima Nevenu Matijeviću, odvjetniku Mati Perošu, projektantu Josipu Matijeviću, nadzoru Daliboru Kasalu te brojnim izvoditeljima radova koji su dali nemjerljiv doprinos realizaciji projekta.

Osvrćući se na dokument Drugoga vatikanskoga sabora „Gravissimum educationis“ poglavarica je istaknula da odgojna ustanova predstavlja, na neki način, centar u čijem naporu i uspjehu trebaju suradnički sudjelovati obitelji, odgajatelji, svakovrsne ustanove koje promiču kulturu, građanski i vjerski život te država i cijelo ljudsko društvo. „Jer odgoj je zajednički napor sviju nas, stoga nas raduje nazočnost predstavnika vlasti. Pozdravljam Marija Negotića, pročelnika Odjela za društvene djelatnosti Grada Splita, s kojima je suradnja uspješna i koji roditeljima subvencioniraju troškove vrtića. Pozdravljam predstavnika županije, Tomislava Đonlića te odgojitelje, a na poseban način, vas dragi roditelji, koji imate prvu i neotuđivu dužnost i pravo odgajati djecu po svojim uvjerenjima. Hvala vam što prepoznajte važnost katoličkog odgoja u našem društvu“, kazala je.

Nakon službe Riječi nadbiskup je održao prigodni kratki govor o odgoju i odgojnim načelima. „Za razliku od svih drugih živih bića, čovjek je upućen na drugog čovjeka bez kojeg ne bi mogao ni preživjeti, a kamoli odgojiti se. Taj drugi, a to je cijelo društvo, pomaže mu na putu njegovog rasta da postane odgovorni pojedinac“, istaknuo je na početku. Kazao je da nije lako objediniti u odgoju „pedagoško trojstvo“, odnosno odgajanje umnih, osjećajnih i voljnih aspekata osobe. Iako posao odgoja nije lak, od njega ne treba odustajati i treba se truditi bilo to zgodno ili nezgodno. Tako je mons. Puljić u prigodnom govoru „pedagoškom trojstvu“ nadodao još i „pedagoško načela“, a to je načelu suradnje, harmonije i ljubavi. „Je li dijete kad se rodi gotov čovjek? Svi znamo da nije. Osim toga rođeno dijete još nije ni tjelesno ni duševno zrelo, pa ga čeka dugi vremenski hod do pune zrelosti. Ovaj proces odrastanja i sazrijevanja jednom riječju zove se odgoj. Čovjekom se, dakle, postaje u hodu koji traje od kolijevke do groba. Zato nije dosta da se dijete rodi. Potrebno je da se tijekom života i preporodi. Jer, čovjek kao kruna svih zemaljskih stvorova, rođen je za nebo. On je ures zemaljskih stvorenja i nosilac prava i dužnosti koja mu daju najveće dostojanstvo u svemiru. On je, dakle, stanovnik zemlje, a rođeni sin neba. Stvaralac kojega je Bog obdario brojnim talentima i darovima. Ali, ujedno i nesavršeni stvor koji se mora usavršavati, napredovati i rasti u milosti krjeposti pred Bogom i pred ljudima”, kazao je.

Mons. Puljić na poseban se način obratio sestrama Anćelama koje su zaslužne za odgoj brojnih generacija Splićana. „Poštovane časne sestre Anćele, koje ste dopuštenjem i mandatom nadbiskupa Marina Barišića, preuzele vodstvo ove odgojne institucije. Poštovani predstavnici grada Splita, koji ste izdali potrebne dopusnice za rad i funkcioniranje vrtića u koji su roditelji slobodno upisali svoju djecu i povjerili ih družbi sestara koje se zovu Službenice Milosrđa. To je redovnička zajednica koju je prije 170 godina u Bresci, u Italiji, osnovala Marija Krucifiksa di Rosa. Ona je shvatila Božji poticaj pa je prihvatila i do savršenstva provela dvije najveće zapovijedi: ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Premda je živjela samo 42 godine, ostavila je iza sebe silna djela ljubavi i milosrđa“, istaknuo je.

Na kraju je podijelio s nazočnima jednu zanimljivost: „Ovo je zapravo zadnji čin blagoslova koji podjeljujem u Splitu gdje sam kroz devet mjeseci vršio službu apostolskog upravitelja u ovoj nadbiskupiji. Slično je bilo kad sam prije odlaska u Zadar (2011), blagoslovio učenički dom “Paola di Rosa” u Dubrovniku. Neka ovaj blagoslov dopre do svih obitelji koje se raduju zbog Božjega dara djece. Neka sve, koji se trude odgajati djecu prema Božjem planu i zakonu, Gospodin blagoslovi i čuva. A duhovnim kćeri Paole di Rosa, koje će voditi brigu o ovoj odgojnoj instituciji, neka Duh Božji udijeli radost i polet da se ne umaraju na novim areopazima biti kvasac, sol zemlje i svjetlo svijeta. Njihova utemeljiteljica, sveta Marija Krucifiksa, neka bdije nad njihovim radom, kako bi u ovom vrtiću i svim drugim odgojno-obrazovnim domovima cvjetao duh služenja, kontemplacije, radosti i oduševljenja za Božje stvari“, zaključio je. Na kraju obreda mons. Želimir Puljić blagoslovio je prostorije i sve one koje će u njima prebivati i odgajati se. Na kraju programa, prigodno zbog proslave blagdana sv. Nikole biskupa, bivši apostolski upravitelj uzeo je pastirski štap te je podijelio djeci darove.

Preuzeto sa: ika.hkm.hr

Foto: Ljubo Jermelić