Centar za rehabilitaciju Samaritanac

Centar za rehabilitaciju Samaritanac osnovalo je Ministarstvo socijalne politike i mladih 21. studenoga 1995. u Splitu, a upravljanje centrom povjereno je Službenicama Milosrđa. Osnovna djelatnost Samaritanca dugotrajna je skrb za korisnike s umjerenom i težom mentalnom retardacijom i tjelesnom nepokretnošću. Zbog Domovinskoga rata Centar za rehabilitaciju Vrlika smjestio je dio svojih korisnika u Splitu. Pojavio se problem adekvatnog smještaja korisnika s najtežim poteškoćama. Službenice Milosrđa na zamolbu Ministarstva spremno otvaraju srca i vrata svog samostana korisnicima. Već 20 godina sestre i laici skrbe za 36 korisnika koji dolaze iz svih krajeva Republike Hrvatske.