Kako prepoznati duhovni poziv?

Kako netko može biti siguran ima li duhovni poziv?

Kada Božji Duh prožme osobu, ona postaje osjetljivija za duhovnu stvarnost. Sveti Pavao kaže:

…jer Duh sve proniče, i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog… Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje…
(1Kor 2,10-15)

Crkva već stoljećima sakuplja duhovna iskustva osoba koja su velikodušno odgovorile na Kristov poziv. Poučena tim iskustvom, Crkva daje određene smjernice koji mogu pomoći mladoj osobi na njezinom duhovnom putu i otkrivanju duhovnog poziva.

Duhovni poziv: Kako se postaje Službenicom Milosrđa?

Službenice Milosrđa su u hodu s Crkvom, pronašle svoj put prepoznavanja duhovnog poziva. Mladoj osobi koja osjeća duhovni poziv, Službenice Milosrđa mogu ponuditi duhovna pratnju kroz nekoliko faza formacije:

  • RAZLUČIVANJE POZIVA: pomaganje i praćenje u otkrivanju osobnog duhovnog poziva
  • PRED-POSTULATURA praćenje i usmjeravanje djevojke koja se osjeća pozvanom odabrati život Službenica Milosrđa. Trajanje ove faze je fleksibilno, ovisno o ljudskoj i kršćanskoj zrelosti djevojke, kao i drugih čimbenika, obiteljskih, školskih, profesionalnih…
  • POČETNA FORMACIJA s ciljem konačnog predanja sebe u družbi Službenice Milosrđa, koja se odvija kroz početni period priprave i kanonski propisane etape:
  1. POSTULATURA vrijeme razlučivanja poziva i međusobno upoznavanje postulantice i Družbe. Trajanje ovog razdoblja je od najmanje dvanaest mjeseci do najviše dvije godine.
  2. NOVICIJAT vrijeme inicijacije u posvećeni život svojstven Službenici Milosrđa. Novicijat traje dvije godine od kojih je prva kanonska. U slučaju dvojbi novicijat se može produžiti do šest mjeseci.
  3. JUNIORAT je vrijeme privremenih zavjeta koji se svake godine obnavljaju. To je i vrijeme učenja vjernosti i poistovjećivanja s karizmom ljubavi Družbe uz preuzimanje određenog apostolskog zaduženja. Juniorat traje šest godina nakon čega slijedi svečano doživotno zavjetovanje. Juniorat se u slučaju potrebe može produžiti do tri godine
  • TRAJNA FORMACIJA stalni rast prema idealu svetosti na koji Bog poziva, u vjernosti prihvaćenom posvećenom životu, cjelovitom prianjanju zvanju Službenice Milosrđa u Crkvi i svijetu, po služenju.