Identitet Službenice Milosrđa

TKO JE SLUŽBENICA MILOSRĐA?

Službenica Milosrđa je:

 • ŽENA svjesna svoje ženstvenosti i za nju odgovorna
 • KRŠĆANKA koja zna da je član Božje obitelji po stvaralačkoj ljubavi Oca, otkupiteljskoj ljubavi Sina, posvećujućoj ljubavi Duha
 • POZVANA da u Crkvi izbliza slijedi Krista, posvećujući mu bez ikakva pridržaja, ono što jest i što ima: snagu ljubavi, potrebu za posjedovanjem, slobodu upravljanja vlastitim životom.

Formirana:

 • u kontemplaciji Raspetog Isusa, Ljubljenog kojem se želi suobličiti,
 • U klanjanju Euharistiji, živom izvoru ljubavi
 • U nasljedovanju Djevice Marije, prve Službenice Boga i braće
 • U školi sv. Marije Krucifikse Di Rosa, u milosrđu kontemplativne, Milosrđa službenice

kako bi:

 • zanosno i neumorno tražila SLAVU BOŽJU
 • doprinosila djelu POSVEĆENJA čovječanstva po Duhu Svetom

putem

 • kontemplacije trajno tražeći intimnost s Trojedinim Bogom:
 1. suobličujući se volji Oca koji je Ljubav,
 2. usvajajući osjećaje Ljubavi Sina,
 3. dopuštajući da je oblikuje Ljubav Duha.
 • služenja milosrdnom Ljubavlju čovjeku svih vremena i svakog mjesta,
 1. jer u bližnjem, osobito patniku,
 2. prepoznaje Krista Raspetog pomažući mu da svoju patnju sjedini s Kristovom.

Zato je Službenica Milosrđa:

„…predana Ljubavi. Mladost, zdravlje, bogatstvo, snaga, život, u jednu riječ: čitavo vaše biće stoji na raspolaganju ovoj kreposti. Pa, ako bi vam još nešto preostalo, i tome bi ljubav trebala biti neograničena gospodarica“. (Premile kćeri, str. 60).

živi:

 • bezuvjetno sebedarje
 • u zajedništvu života i poslanja sa sestrama
 • u služenju Crkvi razvijajući misiju posvetiteljice u svijetu

i pruža milosrdno služenje, po kojem postaje sestra i majka, gdje god je čovjeku potrebna skrb:

 • u području zdravstva: „službenica bolesnika“
 • u odgoju: „vidljivi anđeo djece“
 • u socijalnoj službi: „živa providnost svih patnika“
 • u crkveno-župskoj djelatnosti: „animatorica ljudske obnove“
 • u području misija: „sva svima u zajedništvu s ljudima“

sa srcem

„velikim, ljubaznim, radosnim, slobodnim, poniznim, vjernim, senzibilnim, velikodušnim…“ (usp. Premile kćeri).

stilom života

 • Jednostavnim, umjerenim i evanđeoskim
 • sestrinskog zajedništva
 • sebedarja u poniznom i brižnom služenju…

kako bi bila:

„vjerna slika našega Gospodina Isusa Krista, bezuvjetno nastavljajući njegovo poslanje ljubavi“ (Upute i savjeti, str. 67).

sigurna da:

„u svakoj službi, koju vedro obavlja iz posluha i u duhu služenja, Službenica Milosrđa vrši apostolat: može braću dovoditi Kristu, kojemu služiti znači kraljevati“ (Upute i savjeti, str. 107.).