Juniorski susret: “Različite, zajedno u Jednome”

Susret sestara juniorki održan je u karmelićanskom samostanu u Krku na temu „Zajednica i zajedništvo“ pod vodstvom oca Jakova Mamića od 25. do 28. travnja. 

Bili su to dani provedeni u osluškivanju, razmišljanju, molitvi, podjeljivanju iskustava te opuštenim i zaigranim trenucima sestrinskog druženja. Tema susreta bila je u skladu s temom koja prati hod naše Družbe kroz ovu godinu, a uvijek ostaje aktualna i izazovna. Otac Jakov uveo nas je u razmišljanje istaknuvši temeljnu karakteristiku zajedništva koja ga definira kao različitost koja tvori jedinstvo. To je moguće stoga što je jedan izvor i tvorac naših različitosti – Duh – po kojem sve različitosti jesu i postaju za zajednicu. Odnos, povezanost i pripadnost tri su kategorije koje su prožimale svaki govor o zajedništvu, kroz različite dimenzije i pristupe te bez kojih se o zajedništvu ne može govoriti niti ga se može graditi. Ovo trodnevno putovanje ukazalo nam je i osvijetlilo na poseban način ljepotu, izazov, milost te poteškoće, i zahtjeve koje sestrinski život donosi te probudilo nadu, želju i razna pitanja koja tragaju za time da budemo uistinu sestre, sakupljene u Kristovo ime u zajednicu, milosni dar, u kojoj naše zajedništvo postaje preslik odnosa Trojstva. 

Zahvalne Gospodinu te cijeloj Družbi za mogućnost osobnog i zajedničkog rasta koji je nužan za izgradnju sestrinskog života, molitvom nosimo jedna drugu, i svaku pojedinu sestru Izvoru našeg zajedništva.