Prisutnost Božja u svijetu – duhovne vježbe u Dubrovniku

Od 02. do 09. siječnja 2015. godine u Dubrovniku na Pilama održane su duhovne vježbe za sestre koje je vodio p. Nikola Stanković, DI. Sudjelovalo je 50 sestara. Kroz dva predavanja dnevno prošli smo razne teme od kojih ćemo neke ovdje spomenuti. U govoru o Redovničkom fundamentu i znakovima pater nas je podsjetio da smo mi hodajući znakovi, hodajuće evanđelje, prisutnost Božja u svijetu. Sljedeća razmatranja su bila o sedam smrtnih grijeha, a zatim i o sv. ispovijedi. Kada griješimo, pod jednim vidikom znamo da griješimo, a pod drugim opet ne znamo posljedice grijeha. Kada sami sebe pri punoj svijesti onesvijestimo, to je grijeh protiv Duha Svetoga. Jedno od pitanja kao priprava za sv. ispovijed je bilo – Izvršavaš li planove koje Bog ima s tobom? U razmatranju o Kristu Kralju došli smo i do ispita naše vjere: „Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste i što god ne učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni ne učiniste“ (Mt, 25,45). Susreli smo se i sa Putem u bogorodilište gdje smo razmatrali o Isusovom rođenju i uvijek istom odgovoru NEMA MJESTA. Tu se radi o neprihvaćanju i Boga i čovjeka, ali i o Marijinoj vjeri koja treba biti mjera našoj vjeri. U razmatranju o Isusovom programu krenuli smo s Lukinim evanđeljem: „Duh Gospodnji na meni je… proglasiti godinu milosti Gospodnje…“ (Lk 4, 18-19). Isus je bio čovjek za druge i što je čovjek više za druge, više je čovjek, a što je više za sebe, manje je čovjek. Pater je rekao i da je Isus otvorio utrku između nas i carinika, grešnika, prostitutki… za ulazak u Kraljevstvo nebesko. U razmatranju o Trsu i lozi (Iv 15, 1-8) nam je napomenuo da kršćanin živi od veze s Kristom i od Duha. Ako želiš živjeti, trebaš biti u vezi sa Životom, a ne u vezi s onim što usmrćuje. Na djelima se vide pogreške u mišljenju. Duhovne vježbe su završile razmatranjem o Zdravom srcu. Ljubav je dosjetljiva-kada nema nikakve mogućnosti, ona nađe mogućnost. Metoda našeg odgoja i samoodgoja treba biti uskrsnuće, a ne potonuće. Mi trebamo biti „majstori uskrsnuća“ i druge na to poticati-„uskrisavati“.    

Pored predavanja, svakodnevno smo imali i euharistijsko klanjanje u kojem smo razmišljali i o našim Konstitucijama te o papinom pismu redovnicima. Svaki dan je svečano završavao Svetom misom. Hvala Gospodinu na svim milostima koje smo primili!