Susret sestara Juniorki na Susku 

Ne započinji ništa na zemlji što nema svoj svršetak na nebu.“

Održan je formativni susret sestara s privremenim zavjetima na otoku Susku od 28. srpnja do 3. kolovoza 2022. pod vodstvom magistre juniorki s. Mare Božić. Susret je započeo molitvom nakon koje je magistra kratko uvela u temu »Identitet Službenica Milosrđa« o kojoj također promišljamo na razini cijele Družbe. Potaknute od tri glagola pape Franje: vidjeti, razlučiti i djelovati te na temelju postavljenih pitanja o identitetu, podijelile smo svoja promišljanja te smo zaključile da identitet treba svakodnevno izgrađivati kako bismo sve više postajale Službenica Milosrđa, što i Crkva, kao zajednica Isusovih učenika, očekuje od nas. O temi identiteta smo razmatrale i kroz crkvene dokumente Drugog vatikanskog koncila. U dokumentu »Lumen Gentium« govori se o općem pozivu na svetost u Crkvi, odnosno da je svaki krštenik pozvana na svetost po krsnim obećanjima u svom staležu po pozivu koji je primio od Gospodina. Specifičan, dragocjeni dar i poziv koji smo mi primile od Oca jest redovnički život- život posvećen Bogu. Smjernice za obnovu redovničkog života koje nam donosi dokument »Perfectae Caritatis« potiču nas na sve čvršće sjedinjene s Kristom, vršenje kreposti poniznosti, poslušnosti, odvažnosti i čistoće po kojima postajemo dionice Kristova poniženja te da upoznamo i živimo posebnu, vlastitu narav ustanove. Važna dimenzija redovničkog života, koja je posebno naglašena i duboko utkana u identiteta Službenice Milosrđa jest zajedništvo, odnosno sestrinska ljubav koju nam je u baštinu ostavila naša Sveta Majka.  

Uz temu koja se protezala kroz sve dane našeg susreta, svaki dan je bio dodatno obogaćen duhovno-molitvenim sadržajem. Jedan od najznačajnijih je bio križni put s mislima sv. Marije Krucifikse di Rosa po tzv. susačkoj kalvariji kojom smo došle do vrha otoka. „Ljubav koja proizlazi iz otvorenog srca Krista Raspetoga neka spaja i naša srca u jedan plamen“,  riječi su križnog puta koje su nam ostale kao poticaj u življenju vlastitog identitet.

Zadnji dan susreta s nama je bila i provincijalna poglavarica s. Mariangela Galić te smo kroz zajedničko podjeljivanje zaključile susret.  

Hvala Isusu i blaženoj Djevici Mariji za darovano i blagoslovljeno vrijeme zajedničkog rada, molitve i druženja.