Duhovna obnova djelatnika UD Paola Di Rosa

Djelatnici UD  Paola Di Rosa iz Dubrovnika sudjelovali su i ove godine na tradicionalnoj godišnjoj duhovnoj obnovi koja se održavala na Kamenu u duhovnom centru „Oaza sv. Marije Krucifikse“ od 07. do 09. svibnja 2021.

Duhovnu obnovu predvodio je fra Diego Deklić. Kroz razmatranja nad evanđeoskim tekstom iz Ivanovog evanđelja o Samarijanki sudionici duhovne obnove razmatrali su Gospodinov odnos i pedagoški pristup prema ženi/čovjeku te su temu dodatno produbili i aktualizirali kroz mogućnost postavljanja pitanja i traženja odgovora u zajedničkom plenumu.

Uz sakrament pomirenja i euharistijsko klanjanje vrhunac duhovne obnove bili su Euharistijska slavlja koje su glazbeno animirale naše novakinje i kandidatice.