Obrana doktorskog rada s. Marijane Ćuk

Dana, 15. travnja 2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju s. Marijana Ćuk, Službenica Milosrđa  je obranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Kompetencijski pristup cjeloživotnom učenju odgajatelja u učeničkim domovima“ pod vodstvom mentora dr.sc. Nevena Hrvatić, red.prof., te stekla titulu akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, te grane domske pedagogije.

s. Marijana Ćuk radi u našem Učeničkom domu Paola Di Rosa kao pedagog i odgajatelj. Izborom teme iz domske pedagogije htjela je dati svoj i znanstveni doprinos nedovoljno istraženom području i u našoj zemlji i u svijetu te tako unaprijediti domsku teoriju i praksu s ciljem što bolje pomoći mladima (kroz osobni i profesionalni razvoj odgajatelja) koji su nam povjereni a na kojima ostaje svijet. Neki od zaključaka i znanstvenog doprinosa rada su:

  • definiranje kompetencijskog profila odgajatelja u učeničkim domovima (s obzirom da su odgajatelji koji rade u domovima raznih struka pa se i kompetencije koje su stekli tijekom svog obrazovanja dijelom razlikuju);
  • potreba za preispitivanjem uloge formalnog učenja u razvoju kompetencija s obzirom na utvrđenu ulogu informalnog i neformalnog učenja;
  • važnost refleksivne prakse za rad odgajatelja
  • licenciranje za odgajatelje u učeničkim domovima;
  • uvođenje specijalističkog studija za odgajatelje u učeničkim domovima;
  • osmišljavanje programa za razvoj kompetencija odgajatelja u učeničkim domovima kroz cjeloživotno učenje

Nadamo se da će ovaj rad potaknuti i na buduća istraživanja domske pedagogije u hrvatskoj i široj pedagogijskoj znanosti.