Slavlja u našoj redovničkoj obitelji

Ulazak u novicijat i postulaturu, obnova zavjeta, pedeset godina posvećenog života

Slavlje u našoj redovničkoj obitelji je započelo tjednim duhovnim vježbama od 22. do 29. kolovoza 2020. godine u kući Oaze sv. Marije Krucifikse na Kamenu pod vodstvom p. Đanija Kordića, karmelićanina. Duhovne vježbe ne temu “Šutnje” bile su odraz „nemira“ traženja Božjeg lica u smiraju, izvan užurbane svakodnevnice gdje to lice ponekad ostaje skriveno i zatamnjeno u duši svime što nakupimo životnim putem. Nakon potrebnog odmaka i mira, duša je ponovno zasjala Kristovim licem.

Nošene tom sigurnošću, u radosti i zahvalnosti, naše su mlade sestre nastavile su svoj formativni hod družbi Službenica Milosrđa. Juniorke s. Ana, s. Vlatka i s. Katarina su obnovile svoje zavjete na godinu dana, Anamarija Celinić i Zala Nikolić su ušle u novicijati a Željka Đapić u postulaturu, dok su naše sestre jubilarke: s. Ruža, s. Dragica, s. Marija i s. Ivanka proslavile pedeset godina radosno svjedočenja za Gospodina.

O. Đani je između ostalog nagalasio kako su svečanosti tu da u nama ponovno probude želju za vječnošću, obnove snage i razgore ljubav. Prisutne sestre su zajedno sa svečaricama imale priliku obnoviti svoje predanje te nastaviti svoj hod u Gospodinu.

Srca ispunjena silnom radošću sestre su se našle kod zajedničkog stola kroz pjesmu, zahvalu i radost susreta.

Svečaricama još jednom od srca čestitamo i nad sve zazivamo zaštitu naše majke Blažene Djevice Marije kako bi nas poučila čuvati sve ove događaje u našim srcima te zajedno s njom kliktati … velika mi djela učini Svesilni