Svijetli susret s božanskim

Na zemaljskom životnom putu potrebni su nam zakoni, pravila i uredbe da bismo svi ispravno živjeli. Potrebno je i tumačenje Božjeg zakona i otkrivanje Božje volje. Što li je Krist razgovarao s Mojsijem, predstavnikom Starozavjetnih Zakona i Ilijom, predstavnikom proroka?

Isus, posrednik između Boga i ljudi daje nam mogućnost spoznaje onoga što je božansko i onoga što je ljudsko. Blago svima koji već na ovoj zemlji mogu promatrati taj svijetli susret Božjeg vječnoga i ljudskog trenutnog. Oni s Petrom uzvikuju: „Dobro nam je ovdje biti!“

Dobro nam je gledati Očevog Sina u slavi, poželjno nam je promatrati Ga u molitvi, zamišljati Ga u pustinji, korisno nam je slušati Ga dok poučava, slijediti dok se druži s ljudima, dok tješi, pridiže, oprašta, hrani, ozdravlja. Sve je to napisano u Zakonu i Prorocima. Sve je to plod božanske ljubavi prema čovjeku. Ta ljubav prosipa svoje svjetlo i u ovo vrijeme po našoj zemlji. Živeći u toj ljubavi, čovjek već ovdje može nazirati svjetlo uskrsnuća.

Bazilika Preobr
Bazilika Preobraženja u Svetoj zemlji
Preobr
Prikaz Isusovog preobraženja na fresci u bazilici